Haqqımızda
Jurnal Azərbaycan Respublikası ədliyyə Nazirliyində 04may 2012-ci il tarixli N°. 101 M5483 -ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rayasat Heyatinin 16 may 2014-cü il tarixli (protokol № 07-R) qarari ilə Tibb elmləri üzrə "Azarbaycan Respublikasinin Dissertasiyaların asas nəticəlarinin dərc olunması tövsiyyə edilən dövrü elmi nəşrlarin siyahısına daxil edilmişdir.